Samana Huizingen

sociaal - cultureel

De leden van Samana Huizingen ( zieken, 80-plussers, mensen met een beperking, ...) wonen in Huizingen of verblijven in een woonzorgcentrum.

Meerdere keren per jaar nodigen we onze leden uit voor een gezellig samenzijn, om wat bij te praten. Ook de mantelzorgers worden mee uitgenodigd.

Vrijwillige kernleden brengen regelmatig een bezoekje aan de leden thuis of in het WZC. 

4 keer per jaar verschijnt ons ledenblad. In het " krantje" kan je de verslagen van onze activiteiten lezen.

We starten het werkjaar in september met een diner voor onze leden. Bij de feestdagen als Pasen, Kerstmis ... bieden we onze leden graag een attentie aan. 

Het werkjaar sluiten we af met een uitstap. Gelukkig kunnen we rekenen op heel wat vrijwilligers.

Jaarlijks organiseren we in het voorjaar een vieruurtje met een grote tombola.

Inschrijven bij Samana Huizingen doe je via een kernlid.  

voorzitster: Sonia Van Wanseele - penningmeester: Frans Uylenbroeck -  secretaris: Nadine Maes

voorzitster

Sonia Van Wanseele

Sint-Jansweg 8 , 1654 Huizingen
GSM
0498 68 57 36
svwanseele@gmail.com

penningmeester / ondervoorzitter

Frans Uylenbroeck

Fabiolalaan 3 , 1654 Huizingen
Tel.
02-356 37 80
uylenbroeck.frans@skynet.be

secretaris

Nadine Maes

L. Devillersstraat 2 , 1654 Huizingen
GSM
0474 66 04 98
maesnadine@hotmail.com