Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Beersel streeft ernaar haar websites toegankelijk te maken, overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.beersel.be en haar deelwebsites.Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Gedeeltelijk conform omdat er enkele delen van onze website niet volledig conform deze regels zijn. 

Niet-toegankelijke inhoud 

 1. Niet-naleving van het bestuursdecreet.

  • Bepaalde afbeeldingen hebben nog geen correcte alternatieve omschrijving. Tegen eind 2020 willen we dit voor zoveel mogelijk afbeeldingen aangepast hebben. Daarna zullen we op regelmatige basis opnieuw testen.

2. Onevenredige last

  • De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. Het lokaal bestuur kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

www.beersel.be wordt nog verder getest op toegankelijkheid. Deze criteria worden dan ook verder aangevuld en geüpdatet naarmate de testen vorderen.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

Het lokaal bestuur Beersel heeft de volgende maatregelen genomen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

  • Interne controle vóór publicatie: de webredactie controleert vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: de webredactie voert tussentijdse controles uit op de content.
  • Via de toegankelijkheidstool van LCP wordt een periodieke, automatische screening van de website uitgevoerd. De tool is een hulpmiddel waarmee de site wordt getoetst aan de richtlijnen rond digitale toegankelijkheid en waarbij ook het contrast wordt gescreend. Deze website scoorde bij een laatste controle op 19 februari 2020 72% qua technische toegankelijkheid. 

  

Feedback

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van de website? Meld dit dan via e-mail aan communicatie@beersel.be. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen.

Handhavingsprocedure

Ben je ontevreden met het antwoord op je feedback? Dan kan je een klacht indienen via het klachtenformulier