Ouderraad GBS Blokbos Lot

Oudervereniging

De Ouderraad van GBS Blokbos Lot is een groep van enthousiaste ouders die zich vrijwilig inzetten voor de werking van de school. 

Alle ouders die kind(eren) hebben op onze school, kunnen lid worden van de ouderraad. Bij het begin van elk schooljaar ontvangt elke ouder een brief van de ouderraad om zijn deelname aan de ouderraad kenbaar maken. Dus als je ook meer betrokken wil worden bij het schoolgebeuren van je kind(eren) en/of je mening, ervaring of vragen met ons wil delen, zullen wij je met open armen ontvangen. Een fijne school heeft immers “betrokken” ouders nodig.

Bestuur en vergaderingen

Één keer per maand wordt er vergaderd in de refter van de school. De vergadering wordt steeds voorgezeten door de voorzitter. De taak van de voorzitter bestaat er uit om de vergaderingen van de ouderraad te plannen en voor te bereiden. Samen met de  leden brainstormen we over leuke activiteiten en manieren om iedereen bij het schoolgebeuren te betrekken.

Op de vergaderingen van de ouderraad zijn ook steeds de directie en minstens één van de leerkrachten aanwezig. Er worden geen problemen van individuele leerlingen besproken.

Werkgroepen

Voor sommige projecten werken we met werkgroepen. Dit houdt in dat een klein aantal ouders zich een tijd lang buigt over een bepaald project om dit in groep uit te werken. Later wordt er verslag gegeven op de ouderraad.

Helpende handen

Bij onze activiteiten of uitwerking van de projecten kunnen we af en toe wel wat praktische hulp gebruiken. Indien je graag komt helpen bij één of andere activiteit, laat je het ons weten. We hebben meestal handen te kort. Dit kan zowel wat de voorbereidingen betreft en/of de dag zelf. Alle helpende handen zijn meer dan welkom. 

DE OUDERRAAD, VOOR U MAAR VOORAL MET U !

Heb je vragen over de werking van de ouderraad of over andere onderwerpen die de hele school aanbelangen, voel je je geroepen om ook deel uit te maken van de ouderraad, wil jij graag bij een toffe groep ouders horen, die naast werken, ook plezier weet te maken, neem dan contact op met de ouderraad op onderstaand e-mailadres. Hoe meer (sch)ouders we onder dit project zetten, hoe meer kans op slagen.